Splošni pogoji poslovanja

Naročila

Naročila sprejemamo v Finikosi internetni izposojevalnici in preko e-pošte: info@finikosi.si.

Pisna naročilnica za podjetja mora vsebovati: naziv podjetja, točen naslov za dostavo, kontaktno osebo, davčno številko, matično številko, telefonsko številko. Podpisana naročilnica ima za kupca in prodajalca status pogodbe. Fizične osebe lahko naročijo tudi po telefonu.

Potrdilo o naročilu

Naročilo bo shranjeno na papirju in v elektronski obliki na sedežu podjetja Atelje Japelj d.o.o.

Najem

Za osnovni najem se šteje 24 ur.

Cene

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2023 do spremembe cenika. Vse cene vključujejo 22-odstotni DDV.

Cene ne vključujejo dostave. Cena dostave se preračuna glede na oddaljenost lokacije in količino kosov, ki si jih izposodite.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila zaradi spremembe menjalniškega tečaja, tehničnih izboljšav ali sprememb na artiklih.

Načini plačila

V primeru, da najemojemalec fizična oseba, mora biti plačan 100% avans 48 ur pred izposojo. Pravne osebe morajo plačati 50% avans 48 ur pred izposojo in 50% v roku 30 dni od dneva izposoje. Plača se po predračunu na naš transakcijski račun do 48 ur pred dostavo izposojenih kosov. Pred izposojo se morate strinjati s pogoji poslovanja.

Dostava

Za naročeno blago vam lahko organiziramo prevoz “od vrat do vrat”.

Ko je mesto dogodka oddaljeno več kot 100 m in več kot ena etaža, se delo obračuna po urah.

Odgovornost

Za izposojene kose je odgovoren najemojemalec in mora z njimi ravnati po načelu dobrega gospodarja. Vrniti jih mora pravočasno in v enakem stanju, kot si jih je izposodil, čiste in nepoškodovane, če je priložena embalaža, tudi ustrezno zapakirane.

V nasprotnem primeru zaračunamo dodatni dan najema, čiščenje opreme ali ob poškodbi polno vrednost novega kosa opreme. Najemojemalec prevzame odgovornost za poškodbe tretjih oseb, ki bi nastale ob nepravilni uporabi opreme. Najemojemalec prevzame odgovornost od trenutka prevzema opreme v skladišču oz. od prevzema na mestu dogodka. Odgovornost velja do vrnitve opreme v skladišče oz. do prevzema s strani prevoznika. Stranka se strinja s pogoji ob podpisu naročilnice oziroma ob spletnem naročilu.

Vračilo kosov

V primeru lastnega prevoza mora najemojemalec poskrbeti, da bodo kosi vrnjeni v enakem stanju kot so bili sprejeti, očiščeni in zaviti s prozorno folijo ter ustrezno zapakirani, če je bila priložena embalaža. Ob prevzemu se vrnjeni kosi pregledajo ob navzočnosti najemojemalca oz. njegovega zastopnika.

V primeru prevoza s strani Finikosi, je embalaža in pakiranje po prevzemu všteta v ceno izposoje.

Reklamacije

Najemojemalec mora pred podpisom pogodbe oz. pred potrditvijo naročila zaradi dostave pregledati in premeriti prostor, kamor bo postavil kose, preveriti velikost vrat, dvigala, stopnišča, saj v primeru neustreznosti kosov za posamezen prostor ne vračamo denarja.

V primeru vidnih poškodb, ki presegajo tekoče vzdrževanje, ali če pride do uničenja ali izgube posameznega kosa, vam bomo zaračunali stroške popravila oziroma nakup novega kosa.

Odstop od naročila

V primeru odpovedi manj kot 48 ur pred dogodkom se obračuna 30% vrednosti izposoje.

Drugi pogoji

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunavati zamudne obresti v skladu z zakonom o zamudnih obrestnih merah in zaračunati stroške opominjanja in izterjave. Za ostale pravice in obveznosti se uporabljajo veljavna zakonska določila. Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče.

Zapri
Zapri
Prijava
Zapri
Rezervacijska lista (0)

Rezervacijska lista je prazna. Ni izdelkov.Jezik